Veerkracht , Amsterdam , 2019

Programma: 8 klaslokalen, aula, gymzaal, voorschool, schoolplein
Opdrachtgever: LEV Scholengroep / Gemeente Amsterdam
Locatie: Amsterdam
Status: gerealiseerd (2019)
Samenwerking: Studioninedots

Veerkracht is een veelkleurige, protestants-christelijke basisschool in Slotermeer, Amsterdam Nieuw West. In de onderwijskundige visie van de school staan veiligheid, uitdaging en openheid centraal. In het ontwerp is dit onder andere vertaald in de opzet en oriëntatie van het gebouw. Het gebouwdeel met klaslokalen is ‘losgekoppeld’ van het centrale deel met de hoofdentree, waardoor een prikkelarm leergedeelte ontstaat. Dit deel van het gebouw is gericht op de buurt, en dus afgekeerd van de drukke doorgaande weg vóór het gebouw. De ramen tussen de lokalen en de gangen zijn zodanig gepositioneerd, dat werkende leerlingen niet worden gestoord door voorbijgangers, maar leerkrachten wel zicht hebben op de gang.

Het centrale deel vormt de entree van het gebouw, en is opener van karakter.  Er zijn zichtrelaties tussen personeelskamer, gymzaal, aula, directiekamer en schoolplein, waardoor iedereen in meer of mindere mate zichtbaar is voor elkaar en het gemeenschapsgevoel wordt versterkt. Door een metershoge vouwwand te openen kan bij vieringen of ouderavonden de gymzaal als verlengstuk van de aula worden ingezet. Tussen alle lokale zijn vouwwanden geplaatst, waarmee leerpleinen kunnen worden gecreëerd en het gebouw helemaal klaar is voor de toekomst.

Om het ontwerp in te passen in deze context, is het schoolgebouw opgeknipt in drie delen: de gymzaal, de aula en de lokalen. Hierdoor ontstaat een ensemble van volumes in plaats van één groot volume, wat recht doet aan de ‘licht, lucht en ruimte’ in de contact van het Algemeen Uitbreidingsplan. Het gebouwdeel met de gymzaal staat in de rooilijn van het westelijk deel van de Slotermeerlaan, terwijl het deel met de lokalen is uitgelijnd met het zuidelijke deel. Zo opent het midden van het gebouw zich naar de straat, waarmee een open en gastvrij gebaar wordt gemaakt. De buitenste gebouwdelen zijn voorzien van schuine kappen, een referentie naar de portiekflats in de omgeving. 

De herkenbare en doorleefde identiteit van de school is vertaald in een karakteristiek en hedendaags ontwerp, wat zich ondermeer uit in de markante gevel aan de Slotermeerlaan. Deze gevel is voorzien van een grote schoorsteen, die een markeringspunt vormt in de buurt en bovendien refereert aan de schoorsteen op het oude gebouw. Ook de kleur van de gevelsteen en subtiele ornamenten in het metselwerk zijn verwijzingen naar het voormalige schoolgebouw.

Veerkracht werd in het najaar van 2020 genomineerd voor Schoolgebouw van het Jaar en de ARC20 Detail Award. Met Veerkracht won Ard Hoksbergen op 13 december 2020 de Abe Bonnema Prijs voor jonge architecten 2020.

Foto's