BuurtBlok Kelbergen , Amsterdam , 2022

Programma: 30 sociale huurwoningen + buurtplek
Opdrachtgever: Eigen Haard
Locatie: Amsterdam
Status: in ontwikkeling
Samenwerking: Workshop Architecten, Ivan Nio, LOLA

De wijk Kelbergen, vlakbij de drukke A9 in Amsterdam-Zuidoost, is gebouwd naar de idealen van architect Jan Sterenberg, de ‘uitvinder’ van het woonerf. Met alleen laagbouwwoningen onderscheidde Kelbergen zich destijds in de Bijlmer. De wijk was gericht op gemeenschapszin, het had eigen tuinen en een recreatiegebouw voor alle buurtbewoners.

Het recreatiegebouw is in de loop der tijd in onbruik geraakt. Het lag op een weinig aantrekkelijke plek, achterin de wijk. De recente overtunneling van de A9, de snelweg die een grote barrière vormde in Zuidoost, biedt nieuwe kansen. Bovenop de Gaasperdammertunnel is een park gekomen dat Kelbergen verbindt met omliggende parken en de Gaasperplas. De locatie is een geweldige woonplek geworden: aan het groen en vlakbij doorgaande fietsroutes.

Reden voor woningcorporatie Eigen Haard om op het terrein van het voormalige recreatiegebouw circa 30 sociale huurwoningen te bouwen. In 2018 wonnen we de architectenselectie door de nieuwbouw als ‘Buurtblok’ te ontwerpen: een plek die kan bijdragen aan de leefkwaliteit in de omgeving en aan het versterken van de lokale gemeenschap. Het ‘Buurtblok’ is de verbinding tussen oude en nieuwe bewoners. Voor de verdere uitwerking van het plan is informatie verzameld, onder meer onder de bewoners. Wat vinden zij belangrijk, waar is behoefte aan? De kwartiermakers van LOLA hebben twee weken in de wijk gewoond en stadssocioloog Ivan Nio organiseerde buurtavonden. Dit alles heeft ons veel waardevolle input gegeven.

Foto's