BuurtBlok Kelbergen , Amsterdam , 2022

Programma: 30 sociale huurwoningen + buurtplek
Opdrachtgever: Eigen Haard
Locatie: Amsterdam
Status: in ontwikkeling (schetsontwerp 2019)
Samenwerking: Workshop Architecten, Ivan Nio, LOLA

De wijk Kelbergen is begin jaren ’70 gebouwd naar de idealen van architect Jan Sterenberg, de uitvinder van het woonerf. Kelbergen is gebouwd als collectieve woonwijk, met open tuinen en een recreatiegebouw voor alle buurtbewoners. Eigen Haard heeft van de Gemeente Amsterdam toestemming om op de footprint van dit recreatiegebouw een vijflaags woongebouw te realiseren met circa 30 sociale huurwoningen.

Het recreatiegebouw ligt nu op een nietszeggende plek achterin de wijk. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Gaasperdammertunnel. Daar komt een park overheen te liggen, dat het Nelson Mandelapark en de Gaasperplas met elkaar verbindt. De nieuwbouw ligt daardoor straks op een kwalitatieve plek middenin het groen en aan een belangrijke doorgaande fietsroute.

Ons voorstel om deze nieuwbouw als BuurtBlok te realiseren, leidde tot winst van de architectenselectie. In het voorjaar van 2019 zijn de kwartiermakers van LOLA gestart met hun verkennende werkzaamheden. Zij hebben twee weken in de wijk gewoond en zijn de straat op gegaan om vuil te prikken. Stadssocioloog Ivan Nio heeft de statistieken bestudeerd en enkele buurtavonden georganiseerd. Beide acties hebben tot veel waardevolle input geleid, die momenteel wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Foto's