Ga naar de inhoud

BuurtBlok

Opdrachtgever: AM / eigen initiatief
Samenwerking: Workshop Architecten, Ivan Nio, LOLA

Het gemeentelijk beleid voor verdichting is veelal gebiedsgericht. Daardoor dreigen er enclaves te ontstaan waarbinnen mensen alleen in contact staan met mensen die hun eigen levensovertuiging, inkomensklasse of cultuur delen. Maar de grote kwaliteit van de stad is juist diversiteit. Bewoners met een enorme variatie aan levensovertuigingen, inkomensklassen, culturen, leeftijden en beroepsgroepen maken samen gebruik van een kleine oppervlakte. 

Omdat diversiteit ontstaat bij het mengen van activiteiten, zijn vooral de monofunctionele wijken aan de randen van steden gevoelig voor enclave-vorming.

In deze wijken kan de leefbaarheid worden vergroot door kleinschalig collectief programma toe te voegen dat voor buurtbewoners relevant is om te delen. Daarmee wordt letterlijk en figuurlijk een ‘fundering’ gelegd voor een waardevolle plek in de buurt.

Het collectieve programma wordt versterkt door erboven woningen toe te voegen voor nieuwe stedelingen, die voor een diversere bewonerssamenstelling zorgen. Het BuurtBlok wordt daarmee een plek waar oude en nieuwe bewoners elkaar ontmoeten.

Om werkelijk meerwaarde te creëren, moet per buurt in kaart worden gebracht welke invulling relevant is. Het BuurtBlok-team bestaat daarom naast een ontwikkelende partij en een architect uit een stadssocioloog en kwartiermakers. Dit multidisciplinaire team is nodig om de analyse in de buurt gedegen uit te kunnen voeren, kennis te vergaren in de buurt en verbinding met de buurt te leggen. Zij brengen het team in contact met bewoners, de wijkagent, de imam, lokale ondernemers en dergelijke. 

De programmatische invulling van de collectieve plek volgt uit het onderzoek van de stadssocioloog en het veldwerk van de kwartiermakers. Bij elke interventie zetten we in op een tussenmaat (10 à 30 woningen) die de diversiteit van het stedelijk weefsel versterkt. De gelijkmatige dichtheid van de bebouwing wordt daarmee doorbroken.