Ga naar de inhoud

IKC Meeroevers

Programma: kinderdagverblijf (7 groepen), basisschool (18 groepen), totaal 3.340 m² BVO
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Locatie: Meerstad, Groningen
Status: prijsvraagontwerp
Samenwerking: Studio Nauta, INBO

De gemeente Groningen, schoolbestuur VCOG en bureau Meerstad hebben samen de ambitie om met de nieuwbouwontwikkeling van IKC Meeroevers de best mogelijke onderwijshuisvesting te realiseren. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken zijn alle betrokkenen en belanghebbende uitgedaagd om hun eisen en wensen aan te geven. De hoofdpijlers van deze ambities zijn: het onderwijs van de toekomst, duurzame stedenbouw en architectuur en de school als onderdeel van de wijk.

Voor ons ontwerp hebben we ons laten inspireren door het ‘Groningse scholentype’, dat in de jaren ’50 werd ontwikkeld door stadsarchitect Jaap Wilhelm. Dit concept brak radicaal met de toen geldende conventies en legde de focus op de buitenruimte, met speciale aandacht voor de schaal en belevingswereld van het kind. Belangrijke aspecten in het Groningse scholentype waren bezonning, lichtinval, ventilatie, overzicht en het creëren van een schoolomgeving die aanvoelt als een thuis. 

Voor de inbedding van de school in de wijk hebben we ons laten inspireren door typische Groningse wierdendorpen zoals Niehove. Een kenmerk van deze dorpen is dat het belangrijkste gebouw van het dorp, destijds de kerk, centraal gelegen is. Dit gebouw bevindt zich iets hoger en wordt vaak omringd door bomen. 

Bij de inpassing van IKC Meeroevers hebben we deze principes overgenomen. Het gebouw vormt het centrale punt in de wijk, is ook iets hoger gelegen en wordt omringd door een dubbele bomenrij. 

Voor de inpassing van het schoolgebouw in de context van Meerstad hebben we ons laten inspireren door de wijkgedachte, een stedenbouwkundige theorie die werd gebruikt tijdens de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Het concept van de wijkgedachte draait om de verbinding tussen gezin en landschap, waarbij alle lagen en onderlinge verbindingen worden meegenomen. 

Voor een goed functionerend schoolgebouw is het van cruciaal belang dat de grenzen tussen de verschillende lagen goed zijn ontworpen. Deze ‘drempelgebieden’ vormen de sleutel tot overgang en verbinding tussen de verschillende gebieden en zijn essentieel voor het tot stand brengen van ontmoeting en dialoog. De waarde van deze drempelgebieden komt het sterkst naar voren bij de meest prominente drempel, namelijk de veranda voor het klaslokaal. Hier vindt de ontmoeting en verzoening plaats tussen de openheid van de omgeving enerzijds en de geborgenheid van het klaslokaal anderzijds.