Ga naar de inhoud

Leyhof – collectief en divers

De opdracht voor Leyhof wonnen wij met een prijsvraag van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. In dit project staat de gezonde stad centraal en richten we ons op het creëren van diverse collectiviteit zonder verlies van privacy in een groene omgeving met een uniek woonmilieu.

Zorgvuldige inpassing
Alle woningen zijn georiënteerd op de zon en hebben aan twee kanten daglicht. Het materialenpalet is sober en past als achtergrond voor de groene binnentuin. Het gebouw is afgetrapt en georiënteerd op het park en sluit zo aan op de omgeving. Zo voelt het gebouw ondanks de omvang niet kolossaal aan.

Collectief en divers
Leyhof is een woongemeenschap geworden waarin duurzaamheid en collectiviteit elkaar versterken. Hier wonen starters en senioren nu bij en met elkaar en delen gezamenlijke ruimtes zoals buurtkamer, wasserette, gezamenlijke binnentuin en een logeerkamer. 

De collectieve binnentuin werkt heel goed. Daarnaast is de verscheidenheid aan woningtypes en bewoners aantrekkelijk.

Wicher Mol, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Minder bouwen, meer delen
Om duurzaam te bouwen hebben we ingezet op het reduceren van het bouwvolume. Dit hebben we gedaan door de woningen klein te houden en daar collectieve ruimtes voor terug te geven. Daarnaast is het gebouw voorzien van 1000m2 zonnepanelen, een collectieve bodemwarmtepomp en zijn er vier deelauto’s en deelfietsen waar bewoners gebruik van kunnen maken.

Programma
33 eengezinswoningen
75 appartementen
4 collectieve ruimten
parkeergarage

Opdrachtgever
BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Locatie
Den Haag

Status
Gerealiseerd (2022)

Samenwerking
Workshop Architecten
(Ivar van der Zwan, Milad Palesh)
Flux landscape architects
OTO landscape architecture
BURA urbanism