Ga naar de inhoud

Kelbergen – intergenerationele verbinding

Op deze locatie in de wijk Kelbergen in Amsterdam Zuidoost ligt een oud recreatiegebouw dat nu als een hospice dient. Hier zien wij de kans om doorstroming aantrekkelijker te maken door een nieuw collectief gebouw met 30 woningen en een buurtkamer voor ouderen neer te zetten.

Sociale cohesie
De wijk Kelbergen in Zuidoost bestaat uit laagbouwwoningen waar momenteel veel ouderen in gezinswoningen wonen. Door oudere buurtbewoners een mooie woning te bieden die beter past bij hun wooneisen, komen plekken vrij voor gezinnen die geen woning kunnen vinden.  Door goed te kijken naar hoe we dit gebouw aan de rest van de buurt verbinden kan vereenzaming worden voorkomen.

Collectieve plint
Voor dit project werken we samen met een stadssocioloog en kwartiermakers die een maand in de buurt woonden. Het onderzoek van de stadssocioloog wees uit dat met name de ouderen behoefte  hebben aan een collectief gebouw met gedeelde voorzieningen. Doorstromen wordt aantrekkelijker in een gebouw waar mensen samen kunnen optrekken. Tegelijkertijd brengt de doorstroming gezinnen terug in deze wijk waardoor meer levendigheid in de straten ontstaat.

Post ’65-context 
De Bijlmer heeft een hele specifieke beeldkwaliteit  die onderdeel is van het  zogenaamde Post ‘65
erfgoed , waar we in dit ontwerp op voortborduren met een eigentijdse interpretatie. Specifiek laten we in ons ontwerp de betonnen B2-blokken die typerend zijn voor deze wijk terugkomen, als een ode aan de cultuurhistorie.

Studio Ard Hoksbergen is een prettig bureau om mee te werken en levert goede kwaliteit.

Erik Havermans, Eigen Haard

Programma
30 appartementen
buurtkamer

Opdrachtgever
Eigen Haard

Locatie
Amsterdam

Status
In ontwikkeling

Samenwerking
Ivan Nio
Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA)